186,00

Έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου και αποστολή στο MyData

Κατηγορία:

Το TIMO είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στο Moneyfest και στην ουσία είναι μια μικρή έκδοση αυτού του προγράμματος.

Περιέχει μόνο Πελάτες, Αποθήκη και Πωλήσεις.

Έρχεται για να καλύψει όλους αυτούς που τους ενδιαφέρει η έκδοση Τιμολογίων και η παρακολούθηση των εσόδων τους και η αποστολή των πωλήσεων τους στο MyData

Επιπλέον πληροφορίες

eti

1 έτος, 2 έτη, 3 έτη, 5 έτη

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΤΙΜΟ Ι – Ηλεκτρονική Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου”