Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ (MYDATA)

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ (MyData) αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις αρχές του Ιουνίου.

Θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών – τόσο σε ότι αφορά την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε φορολογικό μηχανισμό τότε αυτός θα αναλαμβάνει να αποστέλλει τα δεδομένα των πωλήσεων στο MyData.

Οι φορολογικοί μηχανισμοί Α’ τύπου, θα εκτυπώνουν στο τέλος του παραστατικού ένα QRCode το οποίο σκανάροντας το θα μεταφέρεστε σε μια ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και θα προβάλετε όλες τις λεπτομέρειες του παραστατικού που σκανάρατε.

Σε περίπτωσω που ο φορολογικός μηχανισμός είναι Β’ τύπου, τότε την δημιουργία του QRCode την αναλαμβάνει το εκάστοτε πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την έκδοση του παραστατικού.

Αν δεν έχετε φορολογικό μηχανισμό, τότε το πρόγραμμα σας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να στείλει τα δεδομένα του παραστατικού στο MyData, είτε την στιγμή της έκδοσης είτε στο τέλος της ημέρας συγκεντρωτικά όλα τα τιμολόγια.

Αυτή την στιγμή όλα είναι υπό δοκιμή και τίποτα δεν είναι έτοιμο μιας και η ΑΑΔΕ δεν έχει καταλήξει ακόμη το τι θα στέλνεται και πως.

Επομένως μην ακούτε αυτούς που λένε οτι είμαστε έτοιμοι διότι ακόμη η ΑΑΔΕ δεν είναι έτοιμη.

Όταν θα ξεκινήσει η υπηρεσία όλοι όσοι θα στείλετε δεδομένα, θα πρέπει να λάβετε κωδικούς απο το TAXIS όπως λαμβάνετε για οποιαδήποτε υπηρεσία σύνδεσης με το TAXIS, όπως ΜΥΦ, εύρεση ΑΦΜ κλπ.

Εμείς εδώ στην Lexicon Software έχουμε δημιουργήσει την εφαρμογή η οποία θα αποστέλλει τα δεδομένα για όλες μας τις εφαρμογές που εκδίδουν παραστατικά όπως Moneyfest, GymMaster, HotelPlan, RentaCar, Δίπλωμα, Parking, TIMO, POS Dynamics και PowerOffice.

Η εφαρμογή αποστολής θα είναι διαθέσιμη όταν και η ΑΑΔΕ θα έχει τελειώσει με τις δοκιμές της.

Θα είναι δωρεάν για όσους έχουν ενεργή υποστήριξη και θα ανανεώνεται κάθε έτος μαζί με την ανανέωση της υποστήριξης.

Οι φορολογικοί μηχανισμοί θα χρειαστούν νέα έκδοση για να δημιουργηθεί το QRcode και να αποσταλούν τα δεδομένα.

Την χρέωση της νέας έκδοσης θα την επιβάλει ο πάροχος του κάθε φορολογικού μηχανισμού.

Αυτά είναι αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα τα οποία μπορεί να μη ισχύουν αύριο και να μας πουν κάτι άλλο. Αλλά ότι και να πουν μπορούμε να το υποστηρίξουμε και θα το υποστηρίξουμε.

Για να δείτε ένα παράδειγμα πως θα είναι το QRCode, σκανάρετε από το κινητό σας το παρακάτω QRCode και θα μεταφερθείτε στην τοποθεσία της ΑΑΔΕ για να δείτε τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου παραστατικού.Αφήστε μια απάντηση