Διαχείριση της επιβολής προστίμων για την μη διαβίβαση στοιχείων από τους ΦΗΜ στο e-SEND

Όλοι όσοι έχουν φορολογικούς μηχανισμούς θα πρέπει να διαβιβάζουν τα δεδομένα στο e-Send.

Αυτό γίνεται αυτόματα απο τον φορολογικό μηχανισμό κατά την διαδικασία έκδοσης του Ζ.

Προυπόθεση για την σωστή αποστολή είναι να υπάρχει σύνδεση στο Internet και να έχει συμπληρωθεί ο κωδικός AES στις παραμέτρους λειτουργίας της εφαρμογής του φορολογικού μηχανισμού.

Το κωδικό AES μπορείτε να τον προμηθευτείτε απο τον λογιστή σας.

Παραθέτουμε απόσπασμα από την σχετική απόφαση.


“Kατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54Η του ΚΦΔ και του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, για μη διαβίβαση στοιχείων εσόδων λιανικής από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), όσες οντότητες είναι υπόχρεες σε χρήση ΦΗΜ και δεν έχουν διαβιβάσει στοιχεία λιανικής από τις 31.10.2022 έως τις 30.11.2022, λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην εφαρμογή e- Κοινοποιήσεις της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) περί μη διαβίβασης, αναλυτικά για κάθε ΦΗΜ από τον οποίο δεν έχουν διαβιβαστεί στοιχεία λιανικής.
Με το μήνυμα αυτό καλούνται να συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωσή τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της αποστολής του.
Σε περίπτωση εμπρόθεσμης συμμόρφωσης με τη σχετική υποχρέωση, δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις των ανωτέρω άρθρων για μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής από 31.10.2022 μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις των ανωτέρω άρθρων μόνο για το διάστημα μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής και μέχρι την ημερομηνία συμμόρφωσης.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της ως άνω προθεσμίας, οι κυρώσεις επιβάλλονται για μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής από 31.10.2022 και μέχρι το χρόνο διαπίστωσης της μη διαβίβασης.”Αφήστε μια απάντηση