Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το MyData

Κάτω δεξιά στο MyDataUpdateService πατάς δεξί κλικ και επιλέγεις στοιχεία εισόδου. Εκεί θα πρέπει να είναι τα στοιχεία που έχετε για τις αναβαθμίσεις.

Αν έχει λήξει η υποστήριξη το MyData δεν ανοίγει ενώ το πρόγραμμα σου συνεχίζει και ανοίγει κανονικά και χωρίς υποστήριξη

Ανοίγεις το MyData και πάνω στις ημερομηνίες επιλέγεις το διάστημα που θες και πατάς “Μη απεσταλμένα”.

Θα σου δείξει τα παραστατικά που δεν έχουν σταλεί σε αυτό το διάστημα. Πατάς Αποστολή όλων και περιμένεις να τελειώσει το ανέβασμα

Στο Πρόγραμμα πας στο μενού Ρυθμίσεις – τύποι και αρίθμηση τιμολογίων και πατάς πάνω στον τύπο του παραστατικού που θες. Δεξιά στο κουτάκι Σειρά βάζεις αυτό που θες να φαίνεται. Αν δεν έχει σειρά εμφανίζει το ANEY

Πρώτα το διαγράφουμε από το MyData και μετά κάνουμε τις αλλαγές. Πας πρώτα στο πρόγραμμα MyData, στα απεσταλμένα και το βρίσκεις. Το πατάς δεξί κλικ και επιλέγεις Διαγραφή από το MyData. Κατόπιν πας στο πρόγραμμα και κάνεις τις αλλαγές σου. Μετά πας στο MyDAta και το στέλνεις με τις αλλαγές που έκανες

Κανονικά αυτό θα σου το πει ο λογιστής σου. Μπορείτε να τα στέλνετε όλα μαζί στο τέλος της ημέρας ή κάθε ένα μετά την έκδοση του

Είναι τα τιμολόγια που έχουν στείλει οι προμηθευτές σας από τις αγορές που έχετε κάνει από αυτούς

Σε αυτά τα παραστατικά, πατάς δεξί κλικ και επιλέγεις Αποστολή του επιλεγμένου. Θα εμφανιστεί ο λόγος για τον οποίο δεν ανεβαίνει το παραστατικό.

Τις περισσότερες φορές είναι από λάθος ΑΦΜ του πελάτη

Ο φόρος διαμονής αντιστοιχεί σε μια απόδειξη παροχής ή ένα τιμολόγιο. Πρέπει πρώτα να ανέβει αυτό και να πάρει MARK και κατόπιν ο φόρος, και αυτό γιατί στον φόρο στέλνουμε και την πληροφορία του MARK.

Αν λοιπόν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η απόδειξη ή το τιμολόγιο, ο φόρος δεν μπορεί να ανέβει.

Κανονικά θα ανέβει την επόμενη ημέρα.

Πηγαίνω στα απεσταλμένα και πατώντας δεξί κλικ και Διαγραφή στο παραστατικό μου βγάζει σφάλμα ή οτι δεν βρέθηκε.

Είναι γιατί το παραστατικό δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δοκιμάστε μετά απο μερικά λεπτά.

Μήνυμα

Αιτία

Λύση

Access denied due to invalid subscription key. Make sure to provide a valid key for an active subscription Λανθασμένοι κωδικοί MyData κωδικούς myData από εδώ. Στη συνέχεια θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Αρχικοποίηση (Γενικές) > Παραμετροποίηση Εφαρμογής, να επιλέξετε το Ενέργειες (…) > Παραμετροποίηση MyData και να καταχωρήσετε το σωστό Όνομα Χρήστης και Κλειδί Εγγραφής
User VAT number XXXXXXXXX is not authorized to execute this method Οι κωδικοί που έχετε ορίσει δεν είναι του myData αλλά του e-timologio Εκδώστε κωδικούς myData από εδώ. Στη συνέχεια θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Αρχικοποίηση (Γενικές) > Παραμετροποίηση Εφαρμογής, να επιλέξετε το Ενέργειες (…) > Παραμετροποίηση MyData και να καταχωρήσετε το σωστό Όνομα Χρήστης και Κλειδί Εγγραφής
Counterpart postal code is mandatory for this invoice type Κενό πεδίο ΤΚ Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ΤΚ στα στοιχεία του πελάτη.
Counterpart city is mandatory for this invoice type Κενό πεδίο Πόλης Θα πρέπει να συμπληρωθεί η πόλη του πελάτη.
Counterpart’s country for this invoice type must be in Europe but not Greece Λάθος Χώρα Στα στοιχεία του πελάτη θα πρέπει να δηλωθεί η σωστή χώρα στο αντίστοιχο πεδίο.
Counterpart’s country for this invoice type must not be in EU Λάθος Χώρα Στα στοιχεία του πελάτη θα πρέπει να δηλωθεί χώρα εκτός ΕΕ.
element vatExemptionCategory is mandatory Μη συμπλήρωση άρθρου Απαλλαγής ΦΠΑ Κατά την έκδοση Παραστατικού, στο tab Λοιπά, θα πρέπει να ορίσετε Καθεστώς Φ.Π.Α. (Απαλλαγή) και να συμπληρώσετε το πεδίο Απαλλαγή Φ.Π.Α. με το σωστό άρθρο Απαλλαγής.
The element incomeClassification in namespace Δεν υπάρχει πρόταση Χαρακτηρισμών Θα πρέπει να κάνετε χειροκίνητη Πρόταση Χαρακτηρισμών σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.
Classification type is forbidden for Classification category category1_3 combined with invoice type item2_1 Λάθος Τύπος Παραστατικού MyData Στην Σειρά Παραστατικού, στο tab myData θα πρέπει να ορίσετε:
 • Τύπο Παραστατικού: 2.1 Τιμολόγιο Παροχής
 • Κατηγορία Χαρακτηρισμού: category1_3 Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)
 • Τύπος Χαρακτηρισμού: E3_561_001 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές – Επιτηδευματιών
 • Bad Gateway Υπάρχει τεχνικό ζήτημα με την πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. Παρακαλούμε δοκιμάστε τη διαβίβαση αργότερα
  Message: XXXXXXXXXX: Invalid Greek VAT number Λάθος ΑΦΜ Διορθώστε το ΑΦΜ στην καρτέλα Πελάτη
  If the ‘nillable’ attribute is false in the schema, the ‘xsi:nil’ attribute must not be present in the instance. Έχετε Φόρο ή Κράτηση η οποία δεν έχει Χαρακτηρισμούς myData Από το μενού Ρυθμίσεις > Γενικές > Φόροι (ή Κρατήσεις), επιλέγετε τον φόρο/κράτηση που έχετε καταχωρήσει στο παραστατικό > Επεξεργασία (μολύβι) > συμπληρώνετε τα πεδία Κατηγορία Φόρου myData και Τύπος Φόρου myData, τέλος επιλέγετε Αποθήκευση.
  Message: TaxLine (TaxTotals) : 1 . TaxCategory of otherTaxes with the value 0 is forbidden Δεν υπάρχει Τύπος Λογιστικής, Τύπος Φόρου myData , Κατηγορία Φόρου myData στην κράτηση που έχετε επιλέξει μέσα στο Παραστατικό Από το μενού Ρυθμίσεις > Γενικές > Κρατήσεις, επιλέγετε τη Κράτηση και με Επεξεργασία(μολύβι) θα πρέπει να ορίσετε τον Τύπο Λογιστικής , Τύπος Φόρου myData , Κατηγορία Φόρου myData και στη συνέχεια να αποθηκεύσετε.
  502 Bad Gateway

  502 Bad Gateway


  Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2
  Αδυναμία σύνδεσης λόγω τεχνικών προβλημάτων Α.Α.Δ.Ε.
  Unexpect techn error Αδυναμία σύνδεσης λόγω τεχνικών προβλημάτων Α.Α.Δ.Ε.
  Code: 301 , Message: Invoice with ΜΑΡΚ 4000000****** not found for VAT number ********* Το συγκεκριμένο μήνυμα εμφανίζεται κατά την διαβίβαση παραστατικών που εμπεριέχουν σχετικό παραστατικό (ΦΔ, Πιστωτικά Κ.Α)
  Το παραπάνω μήνυμα εμφανίζεται καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η απεικόνιση του πρωτογενούς παραστατικού στο συνοπτικό βιβλίο απο την πλατφόρμα MYDATA με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η διαβίβαση του σχετικού παραστατικού. Παρακαλούμε Δοκιμάστε αργότερα την διαβίβαση του σχετικού παραστατικού.